Adverteren

Salt verwelkomt adverteerders. We bieden partners cross-mediale mogelijkheden en staan daarnaast open voor innovatieve samenwerkingsvormen die inspireren.

Neem contact op met

Uitgever en hoofdredacteur

Natasha Bloemhard, natasha@getsalt.com
T. +31 (0)33-82 00 252 | Mobiel 06 2000 6677

Sales Salt Magazine
Jolanda Dortmans, jolanda@getsalt.com
Mobiel 06 13 309 532

Aanleveren advertenties

Certified pdf bij laura@getsalt.com
T. +31 (0)33-8200 252

Download hier meer informatie: