Adverteren

Salt verwelkomt adverteerders. We bieden partners cross-mediale mogelijkheden en staan daarnaast open voor innovatieve samenwerkingsvormen die inspireren. Wij verbinden ons graag met merken en organisaties die de outdoor lifestyle vieren en geloven in de kracht van creativiteit. Kom langs (of wij komen naar jullie) en drink koffie of lunch met ons terwijl we praten over de mogelijkheden die er zijn om partner van Salt te worden.

Neem contact op met:

Uitgever en hoofdredacteur

Natasha Bloemhard, natasha@getsalt.com
T. +31 (0)33-8200 252 | Mobiel 06-2000 66 77

Aanleveren advertenties
Certified pdf bij laura@getsalt.com
T. +31 (0)33-8200 252

Download hier meer informatie: