Nederlandse Wilde Westen

Tot een paar eeuwen terug was Nederland een grote wildernis. . Maar met de kap van het laatste oerbos verdween definitief het laatste stukje ‘echte’ natuur. Salt vond nog vier ongetemde gebieden.

DE GELDERSE POORT
Waar Aan de oevers van de Waal bij Nijmegen
Wildgroei Hier zijn vele kilometers oeverland teruggegeven aan de rivier. De natuur heeft weer flink de ruimte gekregen, waardoor overal moerassen, plassen en ruige struikgewassen in de uiterwaarden zijn ontstaan. Het mooie is dat je mag hier overal vrij door de natuur ‘struinen’, bijvoorbeeld in de Millingerwaard en de Ooijpolder. Loop voordat jezelf in de wildernis onderdompelt eerst even langs het informatiecentrum Grenspost Gelderse Poort in Millingen aan de Rijn. Geen zin in (ver)dwalen, download dan via staatsbosbeheer.nl (activiteiten) de 6 kilometer lange gps-wandelroute.
Wildlife Houd je ogen open voor grazende runderen, konikpaarden en bevers; sinds er eind jaren negentig zeven beverfamilies zijn uitgezet is de populatie gegroeid tot boven de tachtig. Dit aantal verbleekt bij de 150.000 ganzen die hier jaarlijks overwinteren.


DE BOSCHPLAAT
Waar Terschelling, aan de oostkant van Terschelling
Wildgroei De Boschplaat was ooit een losliggende zandplaat in de Waddenzee, maar het tussenliggende stuk water is dichtgeslibd waardoor een rijk natuurlandschap is ontstaan. Het gebied wordt nu gedomineerd door kwelders en duinlandschap met heidebegroeiing. Een originele manier om van al dit moois te genieten is door een huifkartocht in dit woestijn gebied te maken. Tijdens de rit vertelt de koetsier je alle ins en outs van het omringende natuurschoon. Ga voor meer informatie naar huifkarbedrijf-terpstra.nl
Wildlife Naast de bijna zeventig vogelsoorten die jaarlijks neerstrijken op de Boschplaat staat het gebied bekend om de gigantische hoeveelheid vlinders. Bijna 650 verschillende soorten komen er voor op dit deel van het eiland, waaronder de beschermde parelmoervlinder.

DE VELUWEZOOM
Waar Ten noorden van Arnhem
Wildgroei De Veluwezoom is een unieke mix van ruig bos, uitgestrekte heidevelden, zandverstuivingdingen en serieuze hoogteverschillen. Natuurmonumenten probeert de natuur hier zo veel mogelijk haar gang te laten gaan. Download via natuurmonumenten.nl (natuurgebieden, Gelderland) de 20 kilometer gps-wandelroute die vanuit Rheden van de gebaande paden gaat. Verder loopt een van de mooiste mountainbikeroutes van Nederland, de 52 kilometer lange Posbankroute (start: Bezoekerscentrum Natuurmonumenten Rheden, natuurmonumenten.nl) over de Veluwezoom. Download de Salt MTB Trails app in de iStore.
Wildlife Schrijf je even mee? Hier wonen zoogdieren als het edelhert, het wilde zwijn, de hermelijn, de vos, de das en de zeldzame boommarter. Verder kruipen zes van de zeven inheemse reptielen van ons land, zoals de adder en de zandhagedis, hier rond.


VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE
Waar Zeeuws-Vlaanderen
Wildgroei Het Verdronken Land van Saeftinghe in de Westerschelde wordt gekenmerkt door een groot stelsel van geulen waarin het zoete water bij vloed samenkomt met de zoute zeestromen. De zone staat daarom ook wel bekend als het grootste brakwatergebied van West-Europa. Het water is in dit gebied de baas. Doordat je hier serieus het risico loopt om tot je aan je oksels in het slib weg te zakken, heb je een gids nodig die je de weg wijst. Excursies boek je via het bezoekerscentrum in Nieuw-Namen of hetzeeuwselandschap.nl.
Wildlife Voornamelijk heel veel broedende vogels. Denk aan zilvermeeuwen, scholeksters, kokmeeuwen en bedreigde vogels zoals het baardmannetje, de rietzanger, de blauwborst en het bruine kiekendje.


Deze wildebrassen waren vroeger de baas
DE BRUINE BEER
Laatst gesignaleerd 1389
Terugkeer De laatste jaren gaan er regelmatig stemmen op om deze oer-Hollandse kadavervreter te herintroduceren in het Nederlandse natuurlandschap. De politiek en veel natuurorganisaties houden de donkere reus liever buiten de grenzen van ons overvolle landje.
Rennen? Een beer zal alleen van zich afbijten als je hem verrast of als je tussen een moeder en haar jong terechtkomt. Ren niet weg, maar blijf de beer aankijken en loop langzaam bij hem vandaan.

DE WOLF
Laatst gesignaleerd 1897
Terugkeer Staatsbosbeheer pleit voor een gecontroleerde terugkeer van de wolf in Nederland. Het beest rukt vanuit Duitsland sowieso weer op richting Nederland en het is dan ook hoogstwaarschijnlijk dat hij zijn kop binnen een paar jaar weer in het Oosten zal laten zien.
Rennen? Wolven zijn schuwe dieren, dus de kans dat je er een tegenkomt is minuscuul. Kom je een brutaal exemplaar tegen, maak je dan zo groot mogelijk door bijvoorbeeld je armen in de lucht te steken of met je jas te wapperen.


DE LYNX
Laatst gesignaleerd 1890
Terugkeer Officieel heeft de laatste Nederlandse lynx bijna tegelijkertijd met de wolf het licht uitgedaan, maar de laatste tien jaar zijn er in Limburg zeker drie betrouwbare waarnemingen geweest van rondsnuffelende lynxen. Uit onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug, Limburg, de Veluwe en de Oostvaardersplassen zeer geschikt zijn voor een eventuele terugkeer van de lynx.
Rennen? Lynxen zijn zeer schuwe beesten. Mocht je er toch ooit eentje in de ogen kijken, dan doe je hetzelfde als bij de wolf; maak jezelf groot, schreeuw zo hard mogelijk en loop langzaam weg.


BOEKENTIP
Verborgen WildernisIn dit boek vraagt Freriks Kester zich af of er in Nederland nog ondoordringbare bossen, gevaarlijke moerasgebieden, getijdenstromen, kliffen en ongetemde stranden bestaan. Gelukkig komt de schrijver tot de conclusie dat hoewel onze natuur door mensenhanden is gemaakt, er toch nog plekken bestaan waar de wildernis heer en meester is. Dankzij de vele (historische) kaarten en de prettige heldere schrijfstijl is Verborgen Wildernis een aanrader! ISBN-10: 9025367704. 367 pag

Wait for it...