Remothering the Land

De nieuwste film van Patagonia gaat over kringlooplandbouw en de vraag of dit eeuwenoude, duurzaam landbouwsysteem, afkomstig van inheemse boeren, de genezende kracht heeft om deze mensen opnieuw met hun land te verbinden.Wait for it...