Salt Shop - Walden - Henry Thoreau

In 1845 trok Henry David Thoreau de bossen in. Twee jaar lang verbleef hij in een huisje aan de oever van Walden Pond om te lezen, te denken en te schrijven. In Walden koppelt Thoreau enthousiaste natuurobservaties en filosofische bedenkingen aan een pleidooi voor een betere samenleving.

Henry David Thoreau (12 juli 1817- 6 mei 1862) was een Amerikaanse schrijver, poëet, naturalist en goede vriend van de schrijver Ralph Emerson. Hij verdedigde het recht en zelfs de plicht van iedere burger om ongehoorzaam te zijn aan een onrechtvaardige regering.

De 19de-eeuwer Henry David Thoreau is een schrijver voor alle tijden: hippie, groene denker en antiglobalist avant la lettre.’ – NRC Handelsblad

Engelstalig – Hardcover – 352 pagina’s

Prijs: € 18,95
Salt Clubleden: € 17,95